Sự kết hợp hoàn hảo giữa cửa hàng và nhà ở trong một không gian

Trên một khu đất rộng 75m2 trong một con hẻm nhỏ,có một thiết kế hài hòa khi kết hợp cả cửa hàng và nhà ở. Sự riêng tư được...

Xem thêm