Sự đổi mới cho ngôi nhà gạch được xây dựng từ năm 1970

Ngôi nhà đã được xây dựng vào năm 1970, kiến trúc đã cũ kỹ và lỗi thời. Thiết kế kiến trúc đã mang lại cái nhìn hoàn toàn mới...

Xem thêm