Thiết kế nội thất phố Bạch Đằng, Hai Bà Trưng – Chi Linh

Chủ đầu tư: Phạm Chi Linh

Công trình: 502 Bạch Đằng

Thiết kế nội thất phòng khách

Thiết kế nội thất phòng bếp

Thiết kế nội thất phòng ăn

Thiết kế nội thất phòng ăn

Thiết kế nội thất phòng khách – bếp

Thiết kế nội thất phòng ngủ master

Thiết kế nội thất phòng ngủ master

Thiết kế nội thất phòng ngủ master

Thiết kế nội thất phòng ngủ con

Thiết kế nội thất phòng ngủ con