Thiết kế nội thất chung cư 219 Trung Kính – chị Minh

Chủ đầu tư: Vũ Hồng Minh

Công trình: P.15.07+15.08 Khu A CC Central Field, 219 Trung Kính

Thiết kế nội thất phòng khách

Thiết kế nội thất phòng khách

Thiết kế nội thất phòng khách

Thiết kế nội thất phòng ăn

Thiết kế nội thất phòng bếp

Thiết kế nội thất phòng ngủ master

Thiết kế nội thất phòng ngủ master

Thiết kế nội thất phòng ngủ master

Thiết kế nội thất phòng ngủ con gái

Thiết kế nội thất phòng ngủ con gái

Thiết kế nội thất phòng ngủ con gái

Thiết kế nội thất phòng ngủ con trai

Thiết kế nội thất phòng ngủ con trai

Thiết kế nội thất phòng ngủ con trai